NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK

Infovonal: +36 70 528 5682

és AGRÁRGÉPSHOW - MEZŐFALVA

NAK SZÁNTÓFÖLDI NAPOK
és AGRÁRGÉPSHOW - MEZŐFALVA

Infovonal: +36 70 528 5682

Mezőfalva

2021.június

AZ ORSZÁG

LEGNAGYOBB

SZÁNTÓFÖLDI

RENDEZVÉNYE

Erdészeti témájú kiállítások, bemutatók, szakmai konferencia is lesz Mezőfalván!

 

A maga érdemeivel és problémáival az erdészeti ágazat is az agrárium szerves része, és bőven van mondanivalónk mind a mezőgazdálkodók, mind az erdőgazdálkodók, a szakirányítók és a szaktanácsadók részére.

Erdészeti kiállítás és szakmai programok – MEZŐGAZDÁSZOK ÉS FÖLDTULAJDONOSOK RÉSZÉRE IS – a Szántóföldi Napokon 

Az agrárium egyik meghatározó ágazata az erdőgazdálkodás, ami az ország területének ötödét, a termőterületének több mint negyedét kitevő erdőkben folyik. Az erdőgazdálkodási ágazat gazdasági teljesítményei ugyan alatta maradnak a többi agrárágazat mutatóinak, ugyanakkor a környezet- és természetvédelmi, valamint a közjóléti funkciók tekintetében az erdők és az erdőgazdálkodás szerepe, jelentősége felbecsülhetetlen. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lehetőséget biztosít arra, hogy a nagy agrárrendezvényein egyre szélesebb körben megjelenjenek az erdészeti ágazat aktuális problémái és fejlesztési lehetőségei is. 

Ezen a téren jelentős lépésnek tekinthető, hogy a III. NAK Szántóföldi Napok rendezvényen erdészeti szakmai kiállításra és programokra is sor kerül. 

Aktuális erdészetpolitikai kérdésekként az idei rendezvények középpontjában az alábbi témák állnak: 

  1. Erdőtelepítések, fás szárú ültetvények, fásítások és az agrárerdészet szerepe a termőföldek racionális hasznosításában

 Az erdészeti ágazat álláspontja ebben a kérdésben bő egy évszázada egyértelmű, azaz indokolt lenne a trianoni határok közé szorított ország erdősültségét, illetve fával, faállománnyal borítottságát az 1920. évi 12%-ról belátható időn belül legalább 25-27%-ra növelni (az ország erdősültsége jelenleg kb. 21%). Ezt a törekvést a kormány, az agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is messzemenően támogatja. 

Az új erdőtelepítések azonban nagyobbrészt magántulajdonú földeken valósulhatnak meg, így az erdősültség növelése nem csak kormányzati elhatározás kérdése. A szóba jöhető termőföldterületeken jelenleg a földtulajdonosok és a földhasználók döntése értelmében mezőgazdálkodás folyik. A földtulajdonosok és a földhasználók figyelmét tehát fel kell hívni az erdőtelepítések és fásítások lehetőségére, illetve széles körűen kell őket tájékoztatni az erdőtelepítések és fásítások aktuális feltételeiről. Az ágazati céloknak megfelelő döntéseiket pedig a visszajelzéseik folyamatos figyelemmel kísérésével, és a telepítési, fásítási feltételek alakításával (szabályozás, támogatáspolitika) lehet elősegíteni. 

A rendezvény második napján ezzel összhangban szakmai konferenciát és terepi bemutatót szervezünk az erdőtelepítésekről és a fásításokról (a részletes programot lásd lent), valamint szakmai kiállítók útján és erdészeti szaktanácsadók személyes tanácsadásával tesszük teljessé az érdeklődők tájékoztatását. 

  1. A magántulajdonú erdők földhasználati viszonyainak valamint a magán erdőgazdálkodás erdészeti szakirányítási rendszerének tervezett rendezése

A kormány és az agrártárca kiemelt feladatnak tartja az osztatlan közös tulajdon rendezését, és így a termőföldek birtokviszonyainak érdemi javítását. 

Emellett erdők esetében nagyon fontos még a földhasználati jogcímek és azok speciális szabályozásának kérdésköre is. Különösen azért, mert erdők esetében nem tekinthető reális várakozásnak az osztatlan közös tulajdon rövid időszak alatti felszámolása, így azzal várhatóan még sokáig együtt kell élnünk. 

Ugyancsak fontos kérdés az erdészeti szakirányítás rendszere, hiszen a magán erdőgazdálkodás területén továbbra sem általános elvárás, hogy az erdő jogszerű használója, azaz erdőgazdálkodója erdész szakember legyen. Ugyanakkor hosszú távon eredményes és szakszerű erdőgazdálkodást erdész közreműködése nélkül nehéz elképzelni. A két szereplő viszonyát, illetve az erdészeti szakirányítók kötelezettségeit és jogait tehát megfelelően szabályozni szükséges. 

A rendezvény első napján szervezett szakmai konferencián az agrártárca illetékes államtitkársága bemutatja a két témakör új szabályozására készített tervezeteit az érdeklődők számára (a részletes programot lásd lent). 

  1. Erdészeti gépkiállítás és bemutató

 Az erdőgazdálkodás területén az elmúlt években jelentős munkaerőhiány keletkezett. A probléma egyik megoldása a fokozottabb gépesítés lehet, ami azonban lényegesen nehezebben valósítható meg, mint például a mezőgazdálkodás területén. Speciális, helyi viszonyokra fejlesztett, vagy adaptált gépekre lenne szükség, amelyre azonban a viszonylag szűk piaci kereslet nem ösztönzi megfelelően a gépgyártókat és -forgalmazókat.

 Állógépes, illetve a VADEX Mezőföldi Zrt.-nek köszönhetően külső helyszínen munka közbeni bemutatók keretében az alábbi típusú gépekkel találkozhatnak a látogatók (a részletes programot lásd lent):

-       erdősítések talaj-előkészítése során alkalmazható tuskófúró, bozótmaró és nehéztárcsa

-       erdősítések ápolásában használható szárzúzó, mulcsozó gépek, adapterek

-       fakitermeléseknél használható nagyteljesítményű darálógép

-       erdőgazdálkodás során használt STIHL-eszközök  

Erdészeti konferenciák, terepi bemutatók részletes programja

A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ

  1. május 23. (csütörtök):

 9.45 – 12.30 Terepi gépbemutató és faültetvény bemutató a VADEX Mezőföldi Zrt. területén (Sárosd 3B erdőrészlet és környéke) 

A terepi bemutatóra az érdeklődőket a kiállítás központi parkolójának bejáratától 9.30 órakor induló busz szállítja oda és vissza. A helyszínre egyénileg is el lehet jutni, illetve a programokhoz ilyen módon később is lehet csatlakozni. A bemutató helyszínének pontos adatai: Sárosdi Erdőgondnokság régi műhelyépülete mellett kialakított parkoló, Sárosd, Erdősor (GPS koordináták: 47°02'50.5"N 18°38'47.7"E)

Terepi bemutatón bemutatott gépek:

-          Tuskófúrás (Rotor-S 1200), Solti nehéztárcsa, avagy a teljes talajelőkészítés lehetőségei

-          FAE erdészeti zúzó felhasználási lehetőségei erdőfelújításokban, befejezett ápolásokban, szántó, rét, legelő művelési ág helyreállítása

-          Hengeresfa-ültetvény telepítésével kapcsolatos tapasztalatok, pályázati lehetőségek

-          Innovatív STIHL-eszközök felhasználása ápolásokban (STIHL multimotor)

-          Heizohack 14800 KL nagyteljesítményű darálógép

-          Keskeny nyomtávú gépi ápolás Antonio Carraro SRX10400 traktorral és Dragone erdészeti mulcsozóval

 

13.45 – 15.30 Szakmai konferencia: A magántulajdonú erdők földhasználati viszonyai, valamint ehhez kapcsolódóan az erdészeti szakirányítási rendszer tervezett szabályozása

Előadók: AM Erdészeti Főosztály, Jogalkotási Főosztály munkatársai 

Helyszín: Kiállítási terület – Erdősor konferenciasátor

  1. május 24. (péntek):

10.00 – 12.30 Szakmai konferencia: Erdőtelepítések, fás szárú ültetvények, fásítások és az agrárerdészet szerepe a termőföldek racionális hasznosításában

 Helyszín: Kiállítási terület – Erdősor konferenciasátor 

Előadások:

10.00 – 10.20 Erdőtelepítések, fásítások Magyarországon a múltban és a jövőben /a készülő Kaán Károly erdőtelepítési és fásítási program előzetes bemutatása/

Előadó: NAIK ERTI, AM Földügyekért Felelős Államtitkárság munkatársai

10.20 – 11.20 Erdőtelepítési, fásítási, agrárerdészeti módszerek, illetve azok jövedelmezőségi kérdései

Előadó: NAIK ERTI, NAIK AKI munkatársai

11.20 – 11.40 Erdőtelepítések, fásítások hatásai a termőterületek vízgazdálkodási viszonyaira

Előadó: NAIK ÖVKI munkatársa

11.40 – 12.00 Új erdőtelepítések, fásítások szerepe a vadállomány élőhelyének fejlesztésében, valamint a telepítések vadkárkockázatai

Előadó: AM Vadgazdálkodási Főosztály munkatársa

12.00 – 12.20 Erdőtelepítések, fásítások támogatási lehetőségeinek várható alakulása

Előadó: AM EMVA Stratégiai Főosztály munkatársa

12.20 – 12.30 Gazdálkodók erdőtelepítési és fásítási hajlandósága, az erdőtelepítések és fásítások szakmai és támogatási adminisztrációjával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok

Előadó: Tátrai Gábor, FA-PIAC Kft. 

 

13.45 – 15.00 Terepi bemutató helyi magán erdőtelepítő erdejében (Mezőfalva 49 erdőtag) 

A terepi bemutatóra az érdeklődőket a kiállítás központi parkolójának bejáratától 13.30 órakor induló busz szállítja oda és vissza.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége főszervezésében 2020. május 27-28-án megtartani tervezett IV. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva rendezvény a Magyarországot is elérő koronavírus-járvánnyal kapcsolatban meghozott, a szabadtéri rendezvények...
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége főszervezésében 2020. május 27-28-án megtartani tervezett IV. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva rendezvény a Magyarországot is elérő koronavírus-járvánnyal kapcsolatban meghozott, a szabadtéri rendezvények...