Idén ismét lesz „Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot” tanösvény a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva rendezvényen, hiszen a klímaváltozás napjaink olyan átfogó problémájává vált, mely kihatással van mind a természeti erőforrásainkra, mind a gazdaságunkra és általánosságban az egész társadalom jóllétére. Az agrárium, mint közvetlenül érintett ágazat különösen kitett ezeknek a hirtelen és markáns változásoknak, ugyanakkor kellő potenciállal is rendelkezik ahhoz, hogy szembenézzen a kihívásokkal, mérsékelje a negatív hatásokat és elősegítse az alkalmazkodást a változó körülményekhez.

Miért érdemes ellátogatni tanösvényünkre?

Az Agrárkamara elkötelezett a környezeti fenntarthatóság aktív, gyakorlati gazdálkodás során való megvalósításában. A kamara „tanösvényét” – mely csaknem 1,5 ha területet ölel fel - idén tavasszal ültetett facsemeték (Kopecky nyár) veszik körbe, jól látható módon kiemelve azt a megszokott szántóföldi környezetből. A területen láthatjuk, hogy mit is jelenthet a fenntarthatóság a gyakorlatban. A viszonylag nagy területen létesült fás legelő, melynek fái, facsoportjai reményeink szerint már idén is nyújtanak némi felfrissülést a forróságban, néhány év múlva megerősödve már biztosan a pihenésre legkedveltebb, árnyékot adó helyek lesznek a Szántóföldi Napok megfáradt látogatói számára.

A KAP támogatás részét is képező agrárerdészeti rendszerek megvalósításának azonban emellett más lehetőségei is vannak. Jól példázza ezt a szántóterületeket a szelek szárító hatásától óvó mezővédő erdősáv és a köztes művelés, ami egykoron hazánkban is gyakori földhasználati megoldás volt, s kezd újra egyre népszerűbb lenni.

Többet megtudhat az agrárerdészeti rendszerekről, azok előnyeiről, létesítésének támogatási lehetőségeiről szakértő erdész kollégáinktól.

A kis „tanösvényünk” előtt megtekintheti a csaknem 30 m hosszú talajszelvényt, melyben hasznos információkat szerezhet a helyben fellelhető talaj jellemzőiről, termesztéstechnikai praktikákról. A szelvényben megtekintheti egyes talajművelő eszközök művelési sajátosságait.

A szelvényből kilépve, azzal átellenben léphet be a fentiekben leírtak szerinti fákkal szegélyezett tanösvényünk területére. Egyik fontos állomásán megtekintheti a KAP-ban is elvárt vetésszerkezeti lehetőségeket, melyek iránymutatást adnak arra vonatkozóan, hogy a támogatások „zöld” követelményeit miként valósíthatja meg. Mindezek lényegét információs táblákon is megtekintheti, de kollégáinkkal is bátran konzultálhat.

Tovább haladva hasznos információkat olvashat a talajukról, védelmük jelentőségéről. A szelvénybemutatót kiegészítve lehetőség nyílik a különböző tulajdonságú talajok összevetésére, egyszerű fizikai talajvizsgálatok elvégzésére. Az ATK Talajtani Kutatóintézet munkatársai bemutatják a hazai Nitrátrendelet módosítása érdekében végzett vizsgálatok eredményeit. Az EU közös agrárpolitika megújításához kapcsolódó két H2020-as projekt aktuális állása is megismerhető. Az OPTAIN projekt a tájban történő vízvisszatartás lehetséges megoldásait vizsgálja, az EJP SOIL projekt európai szintű egységes talajtani adatbázisok összeállítását, vizsgálati módszerek kidolgozását tűzte ki célul.

Ugyanezen állomáson a látogatók a vízzel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódhatnak. Érdeklődhet a kutakkal, öntözéssel kapcsolatos szabályokról, az uniós pályázati lehetőségekről, valamint arról, hogy hogyan őrizzük meg a talaj vízháztartását, hogyan lehet természetes infrastruktúrával segíteni a termőhelyen történő vízmegőrzést, a körforgásos gazdálkodás tekintetében, pedig arról, hogy milyen lehetőséget nyújt a települési csapadék- és tisztított szennyvizek, valamint a meder- és szennyvíziszapok mezőgazdasági területen történő hasznosítása. Továbbá az Országos Vízügyi Főigazgatóság jóvoltálból testközelből megismerkedhetnek az Országos Aszálymonitoring Rendszer működésével, amelynek adataira alapozva kerül kihirdetésre a tartósan vízhiányos időszak, ezenfelül kiállításra is kerül egy aszálymonitoring állomás, amelynek beszerzése a termelőt segíti a víztakarékos, precíziós öntözés megvalósításában.

Következő állomásunk mutatja be az előző három állomás komplex összességeként kialakuló biológiai sokféleséget, az élő környezet változatosságának jelentőségét, megőrzésének a fontosságát. Bemutatjuk, hogy szántóföld esetében a változatos termelésszerkezet, a vadvédelmi sáv telepítése és a méhlegelő szegély telepítése mindamellett, hogy egy mozaikos élő környezetet teremt, ahhoz is hozzájárul, hogy a gazdálkodó és a természet közötti egyensúly kialakuljon. A termőterületeink és az élőhelyeink sokféleségéhez a hazai gyepterületeink is számottevő mértékben hozzájárulnak. Nemcsak életteret biztosítanak számos őshonos állat- és növényfajnak, hanem a megfelelő gyepgazdálkodás segítségével a légköri széndioxid megkötésében és megtartásában is jelentős szerepet játszanak – mindezt egy átfogó szakmai projekt (LIFE IP), amelyben a NAK is aktív partner szemlélteti a területen.

Fentieken túl hasznos információkat nyújtunk a 2023-ban induló új Közös Agrárpolitikával kapcsolatos jövőbeni teendőkről, ahhoz igazítottan kialakított kisparcellás „üzemünk” bemutatásával.

A fenti témákkal (biodiverzitás, fenntartható gazdálkodás, talaj és vízvédelem) kapcsolatban a fás legelő „piknik” területén rövid kisfilmeket is vetítünk Önöknek, melyhez szalmabálás, farönkös ülőhelyeket biztosítunk.

Jöjjön el és tekintse meg a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzeneteinket, melyek hasznos információkat biztosíthatnak a jövőbeni gazdálkodáshoz is!

NAK praktikumok, a természeti erőforrásaink átfogó védelméért!